06-28549471 info@doumee.nl

Een ingelast oudergesprek, want ouders maken zich grote zorgen. Thuis gaat het niet goed, soms al onderweg naar huis, maar vaker pas thuis barst er een bom: Een boos kind, brutaal, soms last van hoofdpijn, en regelrecht niet aardig tegen broertjes of zusjes. En dan komt de opmerking van de ouders: Wat is er op school gebeurt dat mijn kind elke middag zo thuiskomt. Zelf hebben ze wel een suggestie: er moet misschien wat meer uitdaging in…

En tja… daar zit je dan als leerkracht en IB-er. Jullie zien een heel ander kind. Vrolijk, doet goed mee, heeft plezier met klasgenoten. Jullie leerling komt ’s morgens vrolijk binnen en gaat meestal ook vrolijk weer de school uit.

Wie heeft er nu gelijk? Ligt het probleem niet eigenlijk gewoon thuis? Daar spelen ten slotte de boze buien.

Een paar tips voor school om het gesprek in te gaan met de ouders:

 1. Plan zo vlot mogelijk een gesprek in. Het liefst niet tijdens de 10-minuten gesprekken, maar een uitgebreider gesprek van ongeveer 30 -45 minuten.
 2. Neem ouders hier heel serieus in. Alle informatie die zij geven over hoe hun kind thuiskomt, is waardevol voor jullie op school.
 3. Vraag altijd of het kind deze boze buien ook heeft tijdens het weekend of in de vakanties. Zo, nee: dan is er inderdaad waarschijnlijk een balans probleem tussen school en thuis. Op school gaat iets niet goed, waardoor het er thuis uitkomt.
 4. Direct uitdaging geven (verrijking) is niet altijd de beste eerste stap (maar wellicht wel de volgende…). Zoek eerst uit wat er aan de hand is, laat iemand anders (de IB-er of misschien HB-specialist) een keer observeren in de klas:
 • Let op de concentratie tijdens de uitleg.
 • Gaat het kind direct aan de slag?
 • Blijft het aan het werk?
 • Leidt het zichzelf vaak af?

Met andere woorden: zijn alle voorwaarden om goed te werken en met plezier naar school te gaan in orde?

 1. Maak nu samen met de ouders een plan: hoe gaan we werken aan de voorwaarden en kan dit eventueel al met wat extra uitdaging. Sommige voorwaarden kunnen namelijk pas geoefend worden als het kind uitdagender werk krijgt.
  Kunnen ouders misschien thuis ook werken aan deze vaardigheden?
 2. Maak een afspraak voor over 6-8 weken om te evalueren hoe het met het kind gaat.

Hopelijk hebben jullie dan een heel ander gesprek, maar nog belangrijker: een gelukkiger kind met een betere balans tussen het gedrag op school en thuis!