06-28549471 info@doumee.nl

Vaardighedengroepen

Om goed te kunnen functioneren, zich lekker in hun vel te voelen, maar ook goed voorbereid naar de middelbare school te gaan, is het belangrijk dat hoogbegaafde kinderen tijdens hun basisschoolperiode minimaal de volgende dingen aangereikt krijgen:

 

  • een leerprogramma met genoeg uitdaging, waarbij het kind zowel verrijking als verbreding van de stof aangeboden krijgt
  • mogelijkheden om vaardigheden te oefenen die belangrijk zijn om te kunnen leren
  • omgang met ontwikkelingsgelijken

Het eerste punt is de verantwoordelijkheid van de school, maar om een kind hier volop van te kunnen laten profiteren is er de vaardighedengroep waar vooral punt 2 en 3 aan bod komen.

Een aantal jaren geleden hebben we de naam plusgroep vervangen door vaardighedengroep. Dit dekt veel beter de lading waar we tijdens de morgens mee bezig zijn: sterker worden in (executieve) vaardigheden met behulp van ontwikkelingsgelijken. 

 

Kinderen van groep 4-8 van de basisschool kunnen bij Doumée naar de vaardighedengroep.

We kennen hiervoor 2 groepen: 

=
Middenbouw (groep 4-6)
=
Bovenbouw (groep 6-8)

Voor kinderen die vastlopen in groep 1-3 kan contact opgenomen worden. Per kind bekijken we dan samen wat er nodig is.

schooljongen maakt huiswerk

Doel van de vaardighedengroep

Het doel van de vaardighedengroep kent twee kanten:

=

De kinderen ontwikkelen vaardigheden die nodig zijn om te leren. Hierbij kunt u denken aan: doorzetten bij moeilijke taken, omgaan met faalangst of perfectionisme, samenwerken, zelfreflectie etc. Hoe ouder de kinderen zijn, des te meer zal er aan vaardigheden gewerkt worden die nodig zijn voor het voortgezet onderwijs.

=

De kinderen ontmoeten ontwikkelingsgelijken en doen samen met hen opdrachten op niveau. Ze leren hierbij de zgn. hogere denkvaardigheden gebruiken; analyseren, evalueren en creëren (taxonomie van Bloom).

Doel van de vaardighedengroep

Het doel van de vaardighedengroep kent twee kanten:

=

De kinderen ontwikkelen vaardigheden die nodig zijn om te leren. Hierbij kunt u denken aan: doorzetten bij moeilijke taken, omgaan met faalangst of perfectionisme, samenwerken, zelfreflectie etc. Hoe ouder de kinderen zijn, des te meer zal er aan vaardigheden gewerkt worden die nodig zijn voor het voortgezet onderwijs.

=

De kinderen ontmoeten ontwikkelingsgelijken en doen samen met hen opdrachten op niveau. Ze leren hierbij de zgn. hogere denkvaardigheden gebruiken; analyseren, evalueren en creëren (taxonomie van Bloom)

Een keer in de 14 dagen komen de kinderen een morgen naar de plusgroep. De middenbouw groep komt op maandagmorgen en de bovenbouwgroep op dinsdag- of woensdagmorgen. Globaal ziet het programma er op een morgen als volgt uit:

8:45-9:00:  spelinloop

9:00-10:15:

– Welkomstgesprek -terugkijken naar de afgelopen 2 weken
– Breinbrekers
– Leren leren (d.m.v. een thema, via een werkboek, opdracht of spel)

10:15-10:30:Pauze

10:30-11:30: Samenwerkingsopdrachten

 

Voor een kind kan instromen in de vaardighedengroep wordt een intakeprocedure gevolgd. Deze procedure kan zowel door de ouders als door de IB-er van de school worden aangevraagd. 

Voor de scholen in Enschede geldt: gaat uw kind naar een VCO of Consent school, laat de IB-er dan contact opnemen. Voor leerlingen van deze scholen bestaat een vastgestelde aanmeldprocedure.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een kind dat naar de vaardighedengroep gaat betaalt u 70,00 euro per morgen (incl. BTW). In een schooljaar gaat een kind ongeveer 15 keer naar de plusgroep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je weten wat we voor jouw leerling of je school kunnen doen? Meld je dan hier aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of
bel 06-28549471