06-28549471 info@doumee.nl

Ik krijg de laatste tijd veel vragen over de kleutergroepen. Soms komen die vragen indirect bij mij. We hebben dan bijvoorbeeld een gesprek over de hogere groepen, waarbij een leerkracht zich ineens afvraagt hoe bepaalde leerlingen eerder in beeld hadden kunnen komen. En zo zitten we dan ineens beleid te maken op de onderbouw.

De jongste groepen op de basisschool zijn wat dat betreft vaak te onderbelicht als het gaat over (hoog)begaafdheid. Natuurlijk, we noemen het nog geen hoogbegaafdheid tot 7 jaar, maar een ontwikkelingsvoorsprong. Maar dit betekent niet dat we het in de kleutergroepen kunnen laten liggen. Sterker nog, met de wijsheid van een paar jaar later blijkt vaak dat een probleem soms al begonnen is in deze groepen. Hier valt dan vaak ook nog veel winst te behalen.

Een paar tips:

  1. Een goede intake is cruciaal. Hier is al zoveel informatie uit te halen, waardoor een kind minder kans heeft om meteen al de eerste weken aanpasgedrag te laten zien.
  2. Hogere denkvaardigheden zijn ook prima toe te passen bij de kleuters. Hierdoor vallen de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong wellicht ook beter op en krijgen ze de kans om van jongs af aan al een goede leerhouding te ontwikkelen.
  3. Geef bij de overdracht naar groep 3 aan dat je bij bepaalde kinderen een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong hebt. Deze kinderen kunnen dan in de volgende groepen goed in de gaten gehouden worden en wordt onderpresteren misschien eerder gesignaleerd, dan pas in de bovenbouw als er problemen ontstaan.

Zijn dit zaken waar jullie op school nog sterker in kunnen worden? Bel dan eens, dan kijken we samen wat ik daarin voor jullie kan betekenen.