06-28549471 info@doumee.nl

Op ongeveer 50% van de scholen waar ik kom is een hoogbegaafdheidsspecialist. Vaak is die gelukkig volop bezig met zijn of haar rol binnen de school. Soms zie ik helaas ook dat iemand in het verleden wel de mogelijkheid heeft gehad om een opleiding te volgen, maar dat er in de praktijk niet veel mee gedaan wordt.

Jammer! Want ik denk dat de hoogbegaafdheidsspecialist binnen de school een prachtige rol kan vervullen om te zorgen dat er eenheid in het beleid en in het handelen binnen de school is voor de hoogbegaafde leerlingen. Hij of zij kan zorgen dat de leerlijn niet vertroebelt na een paar jaar, dat er regelmatig observaties gedaan worden, dat de intake goed gedaan wordt, dat kinderen wellicht naar een peergroup gaan, en ga zo maar door. En niet onbelangrijk: hij of zij kan, net als een huisarts, op tijd bedenken dat er misschien extra hulp vanuit het samenwerkingsverband ingeroepen moet worden, zodat we niet te laat constateren dat leerlingen uitvallen.

Dit geldt zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs! Mocht je twijfelen of een rol als hoogbegaafdheidsspecialist voor jou misschien iets is? Neem, zonder aarzelen, contact met me op. Ik kan je er heel veel over vertellen.

En ben je je misschien al aan het oriënteren op een opleiding? Kijk dan eens op https://www.alicebekke-partners.nl/scholing/opleiding-hoogbegaafdheid/